Opolska Mama i Dziecko – bezpłatna rehabilitacja po porodzie i dla dzieci do 2 r.ż.

opieka położnej, wczesna rehabilitacja po porodzie

Badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia, mobilne szkoły rodzenia, opieka położnej, wczesna, bezpłatna rehabilitacja po porodzie, porady laktacyjne – niedawno rozpoczęto kontynuację programu Opolska Mama i Dziecko, mającego na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w województwie Opolskim. Co to oznacza dla moich pacjentek?

Opolska Mama i Dziecko  – o co chodzi?

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, w okresie połogu i małych dzieci, co w założeniu ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz dalszy prawidłowy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym, w jak największej sprawności fizycznej oraz psychomotorycznej, a także zdrowy powrót do formy świeżo upieczonej mamy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Bezpłatna rehabilitacja po porodzie

Jako Olio Rehabilitacja, dołączyłam do programu, dzięki któremu kobiety po porodzie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych. Bezpłatna rehabilitacja po porodzie to jeden z kluczowych elementów tego projektu. Dzięki tej możliwości, kobiety mogą np. sprawdzić stan swojej blizny po cesarskim cięciu (polecam tekst wyjaśniający, dlaczego warto wybrać się do fizjoteraeuty po porodzie – Blizna po cesarskim cięciu –  ładny wygląd to nie wszystko), ale i wrócić bezpiecznie do formy po porodzie, nie ryzykując rozejściem mięśni prostych brzucha (sprawdź, o co chodzi – Rozstęp mięśni prostych brzucha –  rozejście się kresy białej). 

Jak przystąpić do programu i skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji po porodzie?

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenie powiatów: oleskiego, kluczborskiego oraz namysłowskiego. Projektem objętych zostanie w sumie minimum 2.370 osób w tym:

  • Kobiety w ciąży i w okresie połogu
  • Dzieci w wieku do 2 lat (w tym: niemowlęta) – współpracuję z fizjoterapeutką zajmującą się niemowlętami, biorącą udział w projekcie,
  • Personel medyczny świadczący usługi zdrowotne.

zamieszkujących i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2 roku życia.

Realizacja projektu będzie obejmować wyłącznie osoby, dla których miejsce udzielenia świadczenia usługi zdrowotnej znajduje się na terytorium powiatów oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego woj. opolskiego.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, zadzwoń do mnie i umów się na bezpłatne spotkanie w ramach wczesnej rehabilitacji po porodzie.

Wszystkie szczegóły wyjaśnię w trakcie rozmowy:

Gabriela Eliasz-Łukasiewicz

TEL.  (+48) 607 166 071

Zapraszam!